Transport av elevar

I nokre høve er det naudsynt å transportere elevar til andre skular, kulturhus eller andre kulturarenaer for sjå ei framsyning eller anna.  

Sjå den einskilde produksjonen for meir informasjon.