Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Ekornes i 100
Produksjonsliste
Program

Ekornes i 100

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Én musiker på 100 trommer, presenterer rytmer fra 100 land,
på instrumenter som er opptil 100 år gamle!

Når Kenneth Ekornes spiller, ser han for seg forskjellige landskap og tidsepoker som han omformer til lydlabyrinter. Instrumentene hans er både  100 år gamle trommesett og moderne elektroniske slagverksinstrumenter. Ved hjelp av trommene forteller han at tiden og utviklingen går fortere og fortere i den moderne verden. Ekornes selv har i løpet av de siste 20 årene besøkt mer enn 50 av de landene han henter inspirasjon fra, blant annet Brasil, Afrika, India og Norge.

Lærarrettleiing

Hvordan styrke konsertopplevelsen


• Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og er publikum og opplever konserten på lik linje med elevene

• Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger

• Rikskonsertene har god erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører. Se www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer  for mer informasjon

• Gjør elevene på forhånd kjent med programmet og Kenneth Ekornes som utøver. De forberedte møtene er ofte de beste.

Nytt konserten

Bruk gjerne det vedlagte Bruk konserten-materiellet.

Eierskapet til, og effekten av konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål.

Se også boken Bruk konserten! for flere undervisningsopplegg
www.rikskonsertene.no/brukkonserten

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Rikskonsertene
  • Produsent: Hallgeir Frydenlund, tlf 22 02 59 13
    hallgeir.frydenlund@rikskonsertene.no
  • I samarbeid med: Rikskonsertene
  • Idé/ opplegg: Kenneth Ekornes / Hallgeir Frydenlund

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Kenneth Ekornes studerte på rytmisk linje ved musikkonservatoriet i Kristiansand. Som frilansmusiker med base i Oslo spiller han bl.a. med Mari Boine, Trio de Janeiro, Nymark Collective og Føyk. Han har også jobbet med Ole Paus, Baba Nation og i NRK sin Barnetimen for de minste. Kenneth Ekornes' hobby er å samle slaginstrumenter og "dingel-dangel" fra hele verden. På lageret sitt på den gamle sjokoladefabrikken i Oslo setter han disse sammen til unike trommesett, skreddersydd til hvert nye prosjekt.


Medverkande

  • Rikskonsertene
  • Kenneth Ekornes

Multimedia og vedlegg

Bilete

Kenneth Ekornes

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Musikk
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: Ekornes i 100
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Keneth Ekornes:  tel 913 80 834 mail: kekornes@me.com
Programlengde
Ca 40 min
Maks publikumsantal
160
Berehjelp
10 sterke elever + 1 voksen
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER
• Musikeren ønsker å stå ved den ene langveggen med elevene sittende i en halvsirkel foran i et amfi på matter, benker og stoler.

• God aldersblanding er viktig på denne konserten. Derfor ber vi om stolpedeling (jevn fordeling av 1. - 7. årstrinn) ved flere enn en konsert på skolen

• Musikeren har behov for garderobe i nærheten av konsertlokalet

• Musikeren trenger tilgang til strømuttak, 2 x 16 ampere

• Driftsansvarlig og involverte lærere må få en kopi av denne konsertinformasjonen.

• Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med den kopp kaffe når man kommer til et nytt sted
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Produsent
Hallgeir Frydenlund, tlf 22 02 59 13
hallgeir.frydenlund@rikskonsertene.no
Medverkande
  • Kenneth Ekornes