Informasjon om fristar

Alle kommunar må sende oss rapport om tiltak.

Frist for innsending av rapport på tiltak

Kommunen skal kvart år sende inn rapport om tiltak i kommunal regi førre skuleår.

Rapporteringa skal gjerast elektronisk innan 1. februar. Elektronisk skjema for rapportering finn de her: www.dksrapportering.no