Hordaland fylkeskommue blir Vestland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune vert slått saman til Vestland fylkeskommune 1. januar 2020. De kan lese om den nye fylkeskommunen her: Vestland fylkeskommune.

Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har lagt DKS-programmet for skuleåret 2019-2020 kvar for seg. Programmet for dette skuleåret vert gjennomført innanfor eksisterande modeller i dei to fylkeskommunane. Programmet for skuleåret 2020-2021 vil bli planlagt som Vestland fylkeskommune.