Forskningsrapport om kunstfaga i grunnskulen i Hordaland

Ei kartlegging av tilstanden og utfordringar for kunstfaga i grunnskulane i Hordaland.

På oppdrag frå Samspel Hordaland, fekk dåverande Høgskolen i Bergen (no Høgskulen på Vestlandet), Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved professor Catharina Christophersen i oppdrag å kartlegge tilstanden for kunstfaga i grunnskulane i Hordaland. Christophersen har samarbeidd med seniorrådgjevar Kristin Iversen og rådgjevar Martin Tvedt i Hordaland fylkeskommune om datainnsamlinga, dataanalyse og skriftleg framstilling av materialet i denne rapporten. Rapporten finn de her: Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland