hordaland

For utøvarar

På turne for Hordaland fylkeskommune

Foldar til nytte for utøvarar som ønskjer å være, eller er, på turne gjennom kunst- og kulturformidlingsprogrammet i skulen. 

Frist for innspel

Frist for innspel til innhald i Hordaland fylkeskommune sitt program for kunst- og kulturformidling i skulen er 1. oktober.