hordaland

For skular

Kulturkontakt

Kulturkontakten på skulen er det viktigaste bindeleddet mellom skulen og oss.

Transport av elevar

I nokre høve er det naudsynt å transportere elevar til andre skular, kulturhus eller andre kulturarenaer for sjå ei framsyning eller anna.  

Elevar som arrangørar

Etter at Den kulturelle skolesekken så dagens lys har skulane fått eit større behov for arrangørkompetanse enn tidlegare.