hordaland

For skular

Kulturkontakt

Kulturkontakten på skulen er det viktigaste bindeleddet mellom skulen og oss.

Transport av elevar

I nokre høve er det naudsynt å transportere elevar til andre skular, kulturhus eller andre kulturarenaer for sjå ei framsyning eller anna.