hordaland

Forslag til programmet for skuleåret 2018/2019

Frist for å sende oss forslag til programmet for 2018/2019 er 1.oktober 2017.

Vil du formidle kunst og kultur til skuleelevar?

Hordaland fylkeskommune har ansvar for kunst- og kulturformidling til elevar i grunn- og vidaregåande skular i Hordaland. Profesjonelle utøvarar, institusjonar og andre tilbydarar innan dei ulike utrykka kan sende inn forslag til programmet.

Meir informasjon og skjema for forslag finn de her: Skjema for skuleåret 2018/2019