hordaland

Elevar som arrangørar

Etter at Den kulturelle skolesekken så dagens lys har skulane fått eit større behov for arrangørkompetanse enn tidlegare.

Mange profesjonelle utøvarar opplever ulik mottaking og arrangørkompetanse på skulene. Skulen som god kunst- og kulturarrangør, og kulturarena, er ei avgjerande faktor for dei beste vilkåra både for utøvarnane sine framsiningar, konsertar med meir, og elevane sine opplevingar. 

For meir informasjon, sjå Elevar som arrangørar.