hordaland

Kontaktinformasjon

Post-, besøks- og fakturaadresse.

Postadresse

Hordaland fylkeskommune

Kultur- og idrettsavdelinga

Seksjon for kunst- og kulturformidling

Postboks 7900, 5020 Bergen

 

Besøksadresse

Agnes Mowinckels gate 5

 

Fakturaadresse

Hordaland fylkeskommune har elektronisk fakturaadresse.

Informasjon om fakturaadresse og korleis de skal gå fram, finn de her: Fakturaadresse.