Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Produksjonsliste
Program
Hordaland fylkeskommune
Viser 59 produksjonar
Musikk • 8 - 10
Film • 5 - 7
Musikk, Scenekunst • 1 - 7
Litteratur • 1 - 3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • VG1 - Voksne
Visuell kunst, Litteratur • 8 - 10
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Film • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 5
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Musikk • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Kunstarter i samspill, Visuell kunst, Litteratur • 3 - 6
Kunstarter i samspill • 4 - 7
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk • 5 - 7
Musikk • 1 - 7