Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Produksjonsliste
Program
Hordaland fylkeskommune
Viser 51 produksjonar
Musikk • 2 - 3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Annet • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Film • 8 - 10
Film • 6 - 7
Kunstarter i samspill • VG1 - VG3
Litteratur • 1 - 4
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • 8 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Film • 6 - 6
Musikk • 1 - 7
Musikk • 5 - 7
Kunstarter i samspill, Musikk, Litteratur • 3 år - 4
Musikk • 5 - 7
Litteratur, Visuell kunst • 1 - 7
Kunstarter i samspill • 3 - 4
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 1 - 4