Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Kunsten å klippe ein kortfilm - H18
Produksjonsliste
Program

Kunsten å klippe ein kortfilm - H18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Kunsten å klippe ein kortfilm er eit opplegg som går over ein heil skuledag der elevane får lære å redigere ein kortfilm. Utøvaren har med macmaskinar med redigeringsprogram til fire grupper. På desse maskinane er óg råmateriale til ein norsk kortfilm. På slutten av dagen skal alle gruppene vise sin versjon av kortfilmen, samt den originale kortfilmen, og ha ein diskusjon rundt dei ulike versjonane.

Målet er at elevane skal få eit viktig verktøy, slik at dei kan bruke filmmediet meir aktivt i skulen og på fritida.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Merethe Offerdal Tveit

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Merethe Offerdal Tveit (f. 1985) har filmutdanning frå Nordland kunst-og filmfagskole i Lofoten. Ho har laga fleire kortfilmar og  dokumentarar,  nokre av desse har blitt vist på filmfestivalar i Noreg og internasjonalt.

I 2011 starta ho filmkurs for 7.trinnet ved barneskular i heimkommunen Kvinnherad, og har etter det hatt filmkurs ved barneskular i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland. I tillegg har Merethe hatt musikkvideoworkshop for born.


Medverkande

  • Merethe Offerdal Tveit
  • Merethe Offerdal Tveit

Multimedia og vedlegg

Bilete

Portrait of Director
Foto: Hedda Bremer Thauland

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Film
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Kontaktperson utøvar
Programlengde
1 skuledag
Maks publikumsantal
25
Arena / rom
Klasserom med projektor og lydanlegg.
Er workshop
Ja
Oppriggingstid
10 min.
Nedriggingstid
10 min.
Merknad
Det er naudsynt med fire ulike rom å fordele elevane på. I visningsrommet trengs projektor, lerret og lyd, samt moglegheit for blending. Utøvaren ynskjer at minst ein lærar er med heile dagen. 
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Merethe Offerdal Tveit