Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Ei reise til steinalderen - H17
Produksjonsliste
Program

Ei reise til steinalderen - H17

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Aktivitetsbasert undervisning der elevane lærer om livet i steinalderen gjennom praktiske aktivitetar.

Opplegget tek utgangspunkt i ei utstyrspakke – den såkalla "steinalderkofferten" – som inneheld fungerande replikas av reiskapar og våpen frå steinalderen, basert på lokale funn. Utstyrspakka inneheld alt frå piler med autentiske steinspissar og velfungerande steinøkser til harpunar, fiskekrokar og synåler av bein - mykje av det utstyret steinaldermenneska trong i sitt daglege liv.

Av aktivitetar nemner vi bogeskyting med trebogar av steinaldertype og produksjon av reiskapar, våpen og fiskeutstyr i steinalderen. Elevane får prøve å hogge skarpe reiskapar av flint, slik dei gjorde det i steinalderen, og dei får sjå og prøve ut korleis ein lagar fiskekrokar og andre reiskapar av bein, i tillegg til eige fiskesøkke av kleberstein. Det er ein fordel om elevane har lært litt om steinalderen på førehand.

Mange oppgåver går føre seg parallelt, og det er naudsynt at lærarane deltar aktivt. Det krev ikkje dei store førebuingane, Morten fordeler oppgåvene. Undervisninga vil for det meste vere utandørs.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Morten Kutschera

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Morten Kutschera er "flintsmed" og har bakgrunn fra eksperimentell arkeologi. Han arbeider til dagleg med førhistorisk handverk og kulturhistorisk formidling.


Medverkande

  • Morten Kutschera
  • Morten Kutschera (flintsmed)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Ei reise til steinalderen - Morten Kutschera
Foto: Nicole Brody

Publikumskommentarar:

1

Dette var eit opplegg som passa perfekt for 4. klasse. Elevane fekk mykje med seg og var spørjande og interesserte både under og etter undervisninga. Flott formidling!!
Skrive av Gunvor Mehl (Malmanger, 4.) - 8.9.2014 18:21

2

Kjekt opplegg. Elevane likte godt å få lage kniv av flint, samt skyta med pil og boge. Det som kunne vore annleis er økta med fakta/info. Morten sendte rundt ulike steinar, verkty medan han snakka. Her mista elevane lett fokus pga alle tinga dei fekk sjå på, og fekk lite med seg av det han snakka om. Kan godt gjera litt om på denne biten. Elles var det eit kjekt opplegg.
Skrive av Martin Ø. Bru (Langeland skule, 5.-7. trinn) - 3.10.2017 13:22
Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Guro Strand - 55 23 92 10
Kontaktperson utøvar
Programlengde
2,5 time per gruppe
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Utandørs eller delvis under tak i tilfelle regn
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
45 min.
Merknad
Elevane må vere kledde etter været.
Omlag 2,5 time per gruppe, fleksibel og tilpassast den einskilde skulen. 
Morten Kutschera kjem til å kontakte skulane i forkant for å avtale nærare
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Morten Kutschera (flintsmed)