Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Rekonstruksjon Utøya H19
Produksjonsliste
Program

Rekonstruksjon Utøya H19

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

22. juli 2011 er ein dato som for alltid vil vera nådelaust rissa inn i vårt nasjonale medvit . - Dagen då det utenkelege skjedde på Utøya. 

Seks år etter terroren på Utøya kjem fire overlevande og tolv andre ungdommar saman til eit nakent filmstudio. Øya vert strekt opp på gulvet, og saman med dei tolv som ikkje var på Utøya denne dagen, rekonstruerer dei fire overlevande det som skulle forandre liva deira for alltid.

Til tross for det dramatiske og traumatiske bakteppe, har Rekonstruksjon Utøya ein sterk grunntone som kviler i håp, samhald og trua på at gjerningsmannen ikkje vann. 

Elevar i dag var 9-10 år då terroren på Utøya skjedde. Ellen Lande, filmskribent i Ny Tid har i sin anmelding utalt: "Rekonstruksjon Utøya er nær, modig og varm - hvis du bare orker å se én film om Utøya, anbefales det varmt å se denne."

Filmen har i 2019 vunnet den svenske prisen "Guldbaggen" for beste regi og beste dokumentar.

Filmen vert fulgt av den svenske regissøren Carl Javer og ein av dei medverkande. Dei vil svare på spørsmål og fortelje kvifor det var viktig å gjere denne filmen. 

Forventa førebuing: Studiemateriell gjennomgått på skulen før filmvisinga.

Produksjonen er under utarbeiding, studiemateriell blir utarbeidd og lenkja opp i omtalen.

Denne produksjonen er eitt av elevane sine val - vald direkte til programmet av skuleelevar.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • I samarbeid med: Dks avdelingene i Akershus og Buskerud fylkeskommune.


Multimedia og vedlegg

Bilete

Plakat
Foto: Tour de Force
Rekonstruksjon Utøya
Foto: Tour de Force
Rekonstruksjon Utøya
Foto: Tour de Force
Rekonstruksjon Utøya
Foto: Tour de Force
Jenny
Foto: Tour de Force
Rakel
Foto: Tour de Force
Mohammed
Foto: Tour de Force
Torje
Foto: Tour de Force
Gruppeklem
Foto: Tour de Force

Video/Lyd

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Film
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Arnulf Henriksen, tlf. 489 95 612
Programlengde
Under utarbeiding, forventa om lag 2 timar.
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Auditorium eller anna på skulen med gode tilhøve for filmvising. Alternativt lokal kino/kulturhus.
Maks antall fremføringer per dag
2
Må blendast
Ja
Merknad
Hordaland fylkeskommune dekkjer ev. reiseutgifter når det er naudsynt med transport til spelestad. Sjå vedlegg.
Lenker
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune