Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Det Sorte Gullet (Arild Brakstad)
Produksjonsliste
Program

Det Sorte Gullet (Arild Brakstad)

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

«Har man evnen til å forestille seg noe fantastisk forferdelig, så har man også evnen til å forestille seg noe forferdelig fantastisk» (Brakstad)

I denne einmannsframsyninga av og med Arild Brakstad, fortel han ope og ærleg om vandring frå ei ungdomstid med angst og tvangstankar, til han i dag er ein skapande kunstnar som mellom anna har uttrykt seg med poesi og visesong, skrive musikal, halde skrikekurs og opptredd som standupkomikar.

I det han kallar ei sjølv-psykologisk framsyning, vil han gje oss innblikk i korleis angst og tvangstankar kan ta heilt over i livet, og korleis ein likevel kan snu det til ei skapande kraft og omfamne jamvel dei mørkaste av alle tankar og kjensler!

Sagt om Det Sorte Gullet:

Han forhekser og drar sitt publikum inn i sin egen historie bygget opp og formidlet med en tilstedeværelse og overraskende visdom.(…) Hans kombinasjon av humor, fortellerkunst og energi er mildt sagt fascinerende. 

Å se et annet menneske stå på scenen i et indre oppgjør og selvransaking gjør noe med deg, der og da. Å se «live» foran deg et følelsesregister utspilles i sann-tid er noe annet en å høre noen fortelle om sine «erfaringer». Så varmt og rørende, utrolig nok aldri klamt og kleint, så vanvittig morsom og mesterlig, som på en line, blir publikum ledet over Arilds knivskarpe egg og evne til å balansere, berøre og bevege.

Men mest av alt kan vi lære noe av hans evner til å trekke kunst og kreativitet ut av sinnets mørkeste kroker og sjelens sorteste klumper. Hver centimeter og hvert sekund av alle de mentale mil han har lagt bak seg har vært et helt nødvendig "onde" for å omfavne sin angst og tvangstanker og skape "Det Sorte Gullet"!

Det er ein føremon om psykisk helse har vore snakka om i klassane på førehand. Rett etter framsyninga blir det høve til å stille spørsmål og gå i dialog med utøvaren om emnet og det elevane har sett.

Om utøvarar og produsentar

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Arild Brakstad

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Arild Brakstad har Bachelor i kultur- og samfunnsvitskap frå UIB. Han er skaparen av musikalen Svartediket (2010), vore dramatikar på Nordiska Teaterforlag i Danmark, og lokalt har han ved fleire høve arbeidd for Vestlandske teatersenter. Han har òg vore på skuleturné med dette stykket fleire gonger.

Les meir på Brakstad sine heimesider.

Multimedia og vedlegg

Bilete

Plakat.jpg
Foto: Alexander Kleppestø
På scenen.jpg
Foto: Alexander Kleppestø

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Scenekunst
Trinn: 8 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Arnulf Henriksen, tlf. 489 95 612
Kontaktperson utøvar
Arild Brakstad, tlf. 950 20 140
Programlengde
75 minutt
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Auditorium, aula, gymsal eller anna eigna rom på skulen.
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Norsk scenekunstbruk