Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Peer Gynt teikneserieroman
Produksjonsliste
Program

Peer Gynt teikneserieroman

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Teikneserieskapar Geir Moen har saman med manusforfattar David Zane Mairowitz laga ei teikneserieversjon av Henrik Ibsen sitt dramatiske dikt «Peer Gynt». Geir Moen vil fortelje om prosessen og utfordringane med å omskape stoffet i bilete. I denne produksjonen får elevane oppleve klassikaren på ein ny og visuell måte.


​​​​​​​Peer Gynt Teiknesereroman
er eit møte med teikneserieskapar Geir Moen og prosessen bak teikneserieversjonen av det verdskjente stykket om Peer Gynt. Det er også ein spanande gjennomgang av stykket, med illustrasjonar dramatisert i teikneserieform som kan gjere stoffet meir tilgjengelig for eit nytt publikum.

Geir Moen vil også snakke om Henrik Ibsen sitt liv og det politiske og kulturelle klima i hans tid. – Korleis det påverka arbeidet hans med «Peer Gynt», og korleis det dramatiske diktet framleis er aktuelt i dag.

Det kan vera nyttig for elevane å ha kjennskap til «Peer Gynt» på førehand, men opplegget kan også fungere fint som ein introduksjon til stykket og litteraturhistoria.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Geir Moen

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Geir Moen har jobba som teikneserieskapar og illustratør sidan 1996, og fekk Kulturdepartementet sin teikneseriepris i 2008 for teikneserieromanen “de fire store” saman med Øystein Runde. Han har halde teikneseriekurs for born og vaksne sidan 2004.Multimedia og vedlegg

Bilete

Peer Gynt teikneserie
Foto: Geir Moen
Første akt.jpg
Foto: Geir Moen
Bokomslag1.jpg
Foto: Geir Moen

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Arnulf Henriksen, tlf. 489 95 612
Kontaktperson utøvar
Geir Moen, tlf.936 50 763
Programlengde
60
Maks publikumsantal
100
Arena / rom
Auditorium eller klasserom med projektor og lerret.
Oppriggingstid
10 min.
Nedriggingstid
5 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune