Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Skumle barnestreker - H18
Produksjonsliste
Program

Skumle barnestreker - H18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Bjørn Ousland har skrive og illustrert to ganske skumle biletebøker; Småbarnsuppe (2015) og Knokkeldans (2017). Dei spanande temaene engasjerer og fascinerer unge lesarar. Men fortellingane handlar i bunn og grunn om å overvinne redsle.

I produksjonen får elevane sjå teikningar bli til på store papirark, og bli vist ferdige illustrasjonar frå bøkene. Ousland vil snakke om korleis historiane og teikningane blir til, korlesi ein skapar ein hovudperson, og korleis alle elementa blir til ei ferdig bok. Elvene blir delaktige i korleis ein enkelt kan skape forskjellige ansiktsuttrykk med å forandre på nokre strekar på teikningane. For dei yngste kan skulen/læraren evt. velgje eit annet tema fra Ousland sine biletbøker. 

Det er fint om læraren snakkar om biletebøker før besøket, og kanskje oppmodar elevane til å lage egne verk i etterkant.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Bjørn Ousland

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Bjørn Ousland er utdanna teikneserieskapar, og har jobba som serieskaper og illustratør sidan 1985. Fra ca år 2000 mest som bokillustratør og forfattar.

Ousland har skrive 21 bøker med egne illustrasjoner, og illustrert omkring 35 bøker med tekst av andre.


Medverkande

  • Bjørn Ousland
  • Bjørn Ousland

Multimedia og vedlegg

Bilete

Skumle barnestreker
Foto: Camilla Kuhn

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kontaktperson utøvar
Bjørn Ousland, tlf. 97129249
Programlengde
45-60
Maks publikumsantal
50
Arena / rom
Klasserom, fellesrom, skulebibliotek
Berehjelp
1
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
10 min.
Merknad
Treng projektor og lerret/smartboard i eit rom med delvis blending. 
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Bjørn Ousland