Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Mektige jenter - V19
Produksjonsliste
Program

Mektige jenter - V19

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Linn T. Sunne har skrive tre biografiar om historiske dronningar. I bøkene handlar det mest om korleis Elisabeth 1., Margrete 1. og Katarina den store hadde det når dei var barn og ungdom. 

Når Linn kiem på besøk, vil hun snakke om korleis hun har arbeidt med bøkene og kjeldene. Hun les òg frå bøkene. Klassa kan gjerne lese ei eller fleire av bøkene på førehand og lførebu spørsmål til forfattaren men det er ikkje naudsynt.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Linn T. Sunne
  • Idé/ opplegg: Linn T. Sunne

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Linn T. Sunne har skrive mange bøker for barn og ungdom i fleire sjangrar. Ho skriv både på bokmål og nynorsk. Ho har vunne Brageprisen to gongar. Ho arbeider med litteraturformidling på fylkesbiblioteket i Oppland sin bokbuss, og ho er busett på Dokka. I 2012  fekk ho Skolebibliotekarforeningens litteraturpris for sitt samla forfattarskap,.


Medverkande

  • Linn T. Sunne
  • Linn T. Sunne (forfattar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Elizabeth 1.
Foto: Illustrasjon: Jenny Jordahl
Katarina den store
Foto: Illustrasjon: Jenny Jordahl
Margrete 1.
Foto: Illustrasjon: Jenny Jordahl

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg: Hanne Brit Iversen: hanne.brit.iversen@hfk.no   
Fagansvarleg: Wenche Gausdal                         wenche.gausdal@hfk.no  Tlf.: 969 44 507
Programlengde
45
Maks publikumsantal
40
Arena / rom
Klasserom med PC og projektor
Oppriggingstid
5 min.
Nedriggingstid
5 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Linn T. Sunne (forfattar)