Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kaja og Stine følger et spor
Produksjonsliste
Program

Kaja og Stine følger et spor

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Kaja og Stine er to små jenter som har danna detektivklubben "To små blå". I ni populære og lettleste bøker løyser dei diverse mysterium. 

Forfattar Line Baugstø har med seg eit skrin fullt av detektivutstyret til Kaja og Stine. Ho les to av bøkene og synar bilete. Ho fortel også om korleis det er å vere forfattar. Korleis får forfattarar idear til bøkene sine? Ofte kan det vere noko som skjer i livet vårt som gir inspirasjon. Det kan vere noko du ser rett utanfor di eiga gatedør, eller noko du opplever på ferie.
Forfattaren svarar på spørsmål og engasjerer elevane undervegs.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Line Baugstø

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Line Baugstø debuterte som forfattar i 1986 med romanen "Reise i gult lys" og har gitt ut til saman 30 bøker for barn og vaksne. Hun har omfattande erfaring som formidlar i barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule.

Multimedia og vedlegg

Bilete

Kaja og Stine følger et spor, bokomslag
Foto: Flu Hartberg (illustrasjon)
Line Baugstø
Foto: Finn Ståle Felberg

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur / Forfatterbesøk
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Hanne-Brit Iversen , 489 95 639  Fagansvarleg:Wenche Gausdal , 969 44 507
Programlengde
45 minutt
Maks publikumsantal
50
Arena / rom
Klasserom/bibliotek med tilgjenge til PC, projektor og lerret. Forfattar har med minnepenn
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune