Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
If you can ink it, you can print it! - V19
Produksjonsliste
Program

If you can ink it, you can print it! - V19

I dette prosjektet skal elevane bli med på ein oppdagingsferd i sitt eige nærområde, og trykke motiv med ein klar referanse til det lokale landskapet.

Prosjektet varar i 2 dagar. Den første dagen vandrar dei ut i lokalmiljøet, der dei veljer eit motiv og trykker dette på eit handlenett ved hjelp av reiskaper dei har med seg. - Eit slags trykkeri ute i det lokale nærmiljøet, med motiv som til dømes kumlokk eller brustein, og med tilfeldig forbipasserande som tilskodarar. 

Dag to vitjar elevene Ubåt Press på Laksevåg, der dei ferdigstiller produkta.

If you can ink it, you can print it! https://www.youtube.com/watch?v=0iJ0bNWRZH0

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Foreningen Ubåt Press

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Foreningen Ubåt Press
  • Dino Dikic
  • Hedvig Thorkildsen
  • Asbjørn Hollerud

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst, Visuell kunst
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Maks publikumsantal
30
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Dino Dikic
  • Hedvig Thorkildsen
  • Asbjørn Hollerud