Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Tracks - H18 (Fjørtoft kulturproduksjoner AS)
Produksjonsliste
Program

Tracks - H18 (Fjørtoft kulturproduksjoner AS)

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Tracks er ei moderne danseframsyning om det å vakse opp, om å vera i rørsle og om å reise, både mentalt og fysisk. I form og uttrykk er framsyninga samtidsorientert; støymusikk, samtidsdans og eksperimentell videokunst vert sameina, og lyd, video og rørsle er likestilde element.

Framsyninga  handlar om å ta val, våge å feile, våge å drøyme og om å håpe. ​Tracks handlar også om å våge å bryte norma. 

Det komplekse og samansette uttrykket i framsyninga representerer vår stadig meir fragmenterte og kaotiske verkelegheit. - Tilsynelatande full av moglegheiter, men med eit reelt potensiale til å overvelde og dermed pasifisere enkeltmennesket som står midt i dette voldsame uttrykks- og meiningsmangfaldet. Å finne seg sjølv, å kjenne seg sjølv, og å velje si eiga veg blant alle tilrettelagde veger og etablerte system kan dermed verke meir utfordrande enn nokon gong. 

Framsyninga varar i 40 minuttar. Etter framsyninga vert det ei 20 minuttar lang samtale for å ta tak i elevane sine opplevingar. 

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Fjørtoft kulturproduksjoner AS

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Fjørtoft kulturproduksjoner har produsert scenekunst for barn og unge i over 8 år, og har lang turneerfaring. 
Medverkande

 • Fjørtoft kulturproduksjoner AS
 • Thea Fjørtoft
 • Frances Gerono Huby (Produsent)
 • Anita Vika Langødegård (Dansar)
 • Owen Ridley-DeMonick (Dansar)
 • Renate Rivedal (Samtaleleiar)
 • Tom Roger Veslum (Teknikar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Tracks1
Foto: Antero Hein
Tracks2
Foto: Antero Hein
Tracks3
Foto: Antero Hein
Tracks4
Foto: Antero Hein

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Scenekunst
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Kontaktperson utøvar
Thea Fjørtoft  91389516
Programlengde
60
Maks publikumsantal
80
Arena / rom
Gymsal/kulturhus
Berehjelp
4
Oppriggingstid
120 min.
Nedriggingstid
60 min.
Straum
2 kurser a 12 amp
Scenebreidde i meter
6
Scenehøgde i meter
3
Scenedjupne i meter
5
Må blendast
Ja
Merknad
Treng full blendging og dansegolv.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
 • Thea Fjørtoft
 • Frances Gerono Huby (Produsent)
 • Anita Vika Langødegård (Dansar)
 • Owen Ridley-DeMonick (Dansar)
 • Renate Rivedal (Samtaleleiar)
 • Tom Roger Veslum (Teknikar)