Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Do Not Feed the Trolls - V19 (The Krumple)
Produksjonsliste
Program

Do Not Feed the Trolls - V19 (The Krumple)

Meir informasjon kjem.

Om utøvarar og produsentar

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: The Krumple

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • The Krumple
  • Jo Even Bjørke

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Scenekunst
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Kontaktperson utøvar
Programlengde
60
Arena / rom
Kulturhus
Berehjelp
2
Oppriggingstid
180 min.
Nedriggingstid
100 min.
Straum
63 ampere, 230 og 400 volt. Vi leiger eige straumskap for turnéen.
Scenebreidde i meter
8
Scenehøgde i meter
5
Scenedjupne i meter
9
Må blendast
Ja
Merknad
Det er ynskjeleg at klassane i forkant av framsyninga diskuterer trakassering på nett for at tematikken skal gå djupare. Vi kan òg ha ein samtale med elevane rundt tematikken etter framsyninga.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Norsk scenekunstbruk
Medverkande
  • Jo Even Bjørke