Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Tobias og dagen det smalt - V19 (Rimfrost Teateren...
Produksjonsliste
Program

Tobias og dagen det smalt - V19 (Rimfrost Teaterensemble SA)

Meir informasjon kjem

Om utøvarar og produsentar

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Rimfrost Teaterensemble SA

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Rimfrost Teaterensemble SA
  • Kristine Myhre Tunheim

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Scenekunst
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Programlengde
60
Maks publikumsantal
100
Arena / rom
Gymsal/forsamlingshus/kultursal
Berehjelp
4
Oppriggingstid
120 min.
Nedriggingstid
75 min.
Straum
32 amp 3 fase støpsel (Evt: 4 x 16 amp stikk i vegg. Skjøtekabler strekkes til spillområdet)
Scenebreidde i meter
9
Scenehøgde i meter
4
Scenedjupne i meter
9
Må blendast
Ja
Merknad for spelestad
Garderober med speil, vask og toalett må være tilgjengelig. Det er også viktig at rommet er stille og at det ikke er noe støylekkasje fra andre rom.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Norsk scenekunstbruk
Medverkande
  • Kristine Myhre Tunheim