Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Brune - V19 (Teater Joker)
Produksjonsliste
Program

Brune - V19 (Teater Joker)

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Meir informasjon kjem.

Om utøvarar og produsentar

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Teater Joker

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Teater Joker
  • Kari Ramnefjell

Multimedia og vedlegg

Bilete

Brune1.jpg
Foto: Mads Nygård
Brune2.jpg
Foto: Mads Nygård
Brune3.jpg
Foto: Mads Nygård
Brune4.jpg
Foto: Mads Nygård
Brune5.jpg
Foto: Mads Nygård
Brune6.jpg
Foto: Mads Nygård

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Scenekunst
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Programlengde
60
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Gymsal
Berehjelp
4
Oppriggingstid
90 min.
Nedriggingstid
45 min.
Straum
3 x 16 ampere. Vi kan klare oss med 2 x 16 ampere + 1 x 10 ampere
Merknad om publikumsplassering
120 på flatt gulv 200 i amfi
Scenebreidde i meter
6
Scenehøgde i meter
4
Scenedjupne i meter
6
Må blendast
Ja
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Norsk scenekunstbruk
Medverkande
  • Kari Ramnefjell