Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Poesibilen - V19
Produksjonsliste
Program

Poesibilen - V19

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Dette kurset er med på å senkje terskelen for folks møte med poesi. Gjennom oppgåver der elevane får utforske eiget språk og finne eigne poetiske utrykk, får dei forståing av korleis poesi oppstår. I enkle, intuitive, skrive- og 
formidlingsoppgåver får elevane roppdaga at poesi ikkje treng vere korkje arkaisk eller høgtsvevande, men noko dei kan finne igjeni seg sjølv ved hjelp av observasjonar.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Ted M. Granlund

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Ted M Granlund har jobba med skrivekurs for ulike mågruppar sidan 1999.  Frå 2004 har han reist ikring i Norge med prosjektet Poesibilen.  Granlund har utgjeve fem diktsamlingar og vore representert i fleire antologiar.


Medverkande

  • Ted M. Granlund
  • Theodor Martinius Granlund (formidlar)
  • Monica Westvold (formidlar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Fra Nes Ungdomsskule Litteraturuka 2017 .JPG
Foto: Privat

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 5 - 7
Turnéplan: Poesibilen - V19
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Kontaktperson utøvar
Ted M Granlund   - 91141755
Programlengde
3 skuletimer
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Klasserom
Workshop
Skrivekurs
Oppriggingstid
5 min.
Nedriggingstid
5 min.
Merknad
Elevane må ha skrivesaker og papir.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Theodor Martinius Granlund (formidlar)
  • Monica Westvold (formidlar)