Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Poesibilen - V19
Produksjonsliste
Program

Poesibilen - V19

Meir informasjon kjem. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Ted M. Granlund

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Ted M. Granlund
  • Theodor Martinius Granlund

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Programlengde
3 skuletimer
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Klasserom
Oppriggingstid
5 min.
Nedriggingstid
5 min.
Merknad
Elevane må ha skrivesaker og papir.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Theodor Martinius Granlund