Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Ei kjedeleg bok - V19
Produksjonsliste
Program

Ei kjedeleg bok - V19

Meir informasjon kjem. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Vegard Markhus

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Vegard Markhus
  • Vegard Markhus

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Jørn Oftedal - 48 99 52 59
Programlengde
40
Maks publikumsantal
40
Arena / rom
Klasserom, amfi, gymsal eller liknande med projektor/smartboard/whiteboard
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Mål speleflate 2x3 meter
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Vegard Markhus