Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Ei kjedeleg bok - V19
Produksjonsliste
Program

Ei kjedeleg bok - V19

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Meir informasjon kjem. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Vegard Markhus
  • Idé/ opplegg: Hendinga tek utgangspunkt i biletboka "Ei kjedeleg bok" frå 2016. Gjennom samtale og høgtlesing av boka, vil Vegard og elevane fundere over kva som er kjekt og kjedeleg, og elevane får lære ein ny song om dette.  Det er lagt opp til at elevane skal vere medhjelparar og kome med innspel undervegs i historia. Ei kjedeleg bok er ein hyllest til fantasien, og det er eit mål at borna i løpet av hendiga skal få bruke  si eigen fantasi.  Saman diktar Vegar og klassen opp ein heilt ny karakter, som vert teikna i stort format. Og kven veit? Kanskje vert det hovudpersonen i neste bok? Eller i elevane si eiga bok?

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Vegard Markhus er utdanna lærar med fordjuping i kunst og handverk og norsk leseopplæring. Han arbeider som forfattar, illustratør, lærar og litteraturformidlar. I 2010 mttok han Nynorsk barnelitteraturpris. Ei kjedeleg bok er den sjette boka hans.


Medverkande

  • Vegard Markhus
  • Vegard Markhus

Multimedia og vedlegg

Bilete

Vegard Markhus
Foto: Ragnhild Markhus
Ei kjedeleg bok, forside.JPG
Foto: Vegard Markhus

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Jørn Oftedal - 48 99 52 59
Programlengde
40
Maks publikumsantal
40
Arena / rom
Klasserom, amfi, gymsal eller liknande med projektor/smartboard/whiteboard
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Mål speleflate 2x3 meter
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Vegard Markhus