Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Bo flyttar ut - visuell historiefortelling - H18
Produksjonsliste
Program

Bo flyttar ut - visuell historiefortelling - H18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Trude startar med ein introduksjon og les boka «Bo flyttar ut» høgt for elevane medan bileta vert vist på storskjerm. I boka er det mange skjulte bihistoriar og karakterar som vi ikkje møter i teksten. Med utgangspunkt i dette, skal elevane sjølve bygge vidare på karakterar og med visuelle hjelpemiddel skape nye forteljingar eller eventyr. Saman med Trude lagar elevane eit karaktergrunnlag på ei flipover-tavle eller liknande og arbeider vidare med dette som utgangspunkt.

Elevane får både litterære og visuelle opplevingar og vert utfordra til å uttrykke seg visuelt gjennom den kreative oppgåva.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Trude Tjensvold

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Trude Tjensvold har vore illustratør og bildande kunstnar sidan 1992 og debuterte som forfattar i 2016 med bildeboka «Bo flyttar ut». Utdanninga si har ho frå Chelsea College of Art and Design i London og ho underviser mellom anna på Designinstituttet.


Medverkande

  • Trude Tjensvold
  • Trude Tjensvold

Multimedia og vedlegg

Bilete

Bokomslag
Foto: Samlaget

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Kunstarter i samspill, Litteratur, Visuell kunst
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Kontaktperson utøvar
Programlengde
60
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Klasserom med smartboard eller projektor
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
5 min.
Merknad
Utøvar treng ei vanleg tavle eller flippover-tavle samt papir og teiknesaker. 
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Trude Tjensvold