Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Ambulance - V19
Produksjonsliste
Program

Ambulance - V19

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Mohamed Jabaly er en 27 år gammel filmskaper og kunstner fra Gaza. Han har jobbet med flere workshops for unge innen foto og kunst både i Gaza og her i Norge.

Regissør Mohamed Jabaly reiser sjølv rundt med filmen Ambulance. Gjennom samtale med regissøren etter visning, samt ein videosamtale med skuleklasse i Gaza, vil elevane få eit ekte og personleg bilete på korleis livet er i andre deler av verda er og korleis det er å leve under krig og blokade. 


Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: JAB FILM

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Mohamed Jabaly er filmskapar og kunstnar frå Gaza. Han har jobba med fleire verkstader for unge innan foto og kunst, både i Gaza og her i Norge.


Medverkande

  • JAB FILM
  • Ingebjørg Aa. Bratseth (Mediator)
  • Mohamed Jabaly (Filmskapar)
  • Jenny Andersen (Kontaktperson)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Ambulance.jpg
Foto: Mohamed Jabaly
PortrettRegissør.JPG
Foto: Sofyan Zahalka

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Film
Trinn: 8 - 10
Turnéplan: Ambulance V19
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Jørn Oftedal - 48 99 52 59
Kontaktperson utøvar
Ingebjørg Braseth - 98494866
Programlengde
180 min
Maks publikumsantal
60
Arena / rom
Kinosal eller auditorium
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Ingebjørg Aa. Bratseth (Mediator)
  • Mohamed Jabaly (Filmskapar)
  • Jenny Andersen (Kontaktperson)