Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Ambulance - V19
Produksjonsliste
Program

Ambulance - V19

Meir informasjon kjem. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: JAB FILM

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • JAB FILM
  • Mohamed Jabaly

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Film
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Jørn Oftedal - 48 99 52 59
Programlengde
180 min
Maks publikumsantal
60
Arena / rom
Kinosal eller auditorium
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Mohamed Jabaly