Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
"Robotar" på bokbåten Epos, nordturen V18
Produksjonsliste
Program

"Robotar" på bokbåten Epos, nordturen V18

Kulturprogram på nordturen våren 2018: 4. - 13. april.

For kring 60 år sidan var robotar rein fantasi. I dag finnast det robotar nesten over alt. I dette programmet får du vete alt om desse robotane. Forfattaren Magnus Holm synest nemleg robotar er så spennande at han har skrive ei heil bok om dei. Han les høgt frå boka, viser bilete og fortel om nokre av dei beste, raraste og mest spennande robotane som finst.

Alder: frå 5 år

På www.bokbaten.no finn de felles nettstad for bokbåten i to av Vestlandsfylka. Her finn de informasjon om bokbåttenesta, rutetider, og kulturprogram. Bilete viser glimt frå bokbåten i drift og frå livet om bord. Nettstaden inneheld også ei kartteneste der ein kan følgje bokbåten frå stopp til stopp langs Vestlandskysten.

Direktelenkje til kulturprogrammet på bokbåten.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Magnus Holm

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 5 år - 7
Praktisk informasjon
Arena / rom
Bokbåten Epos
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune