Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
"Jada jada ja" på bokbåten Epos, sørturen H17
Produksjonsliste
Program

"Jada jada ja" på bokbåten Epos, sørturen H17

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Kulturprogram sørturen hausten 2017: 7. - 17. november.

Skulen, skulevegen og elevane er tema for denne Alf Prøysen-framsyninga. Integrering, meistring og mangfald er viktige element i skulekvardagen, og gjennom Alf Prøysen sine historier og songar vert dette levandegjort, med overraskande, morosame vinklingar og musikalske sprell. Tilhøyrarane er aktive deltakarar.

Anne og Fred er to allsidige aktørar som spelar på mange strengar. Dei har samarbeidd i ei årrekke og gjort fleire Prøysen-program for både barn og vaksne. Begge har vakse opp på Hedemarken, og dei har difor eit nært forhold til Prøysen sitt musikalske univers.

Aldersgruppe: Konserten er laga for 1.-7. klasse, men høver for dei fleste aldersgrupper. 

På www.bokbaten.no finn de felles nettstad for bokbåten i to av Vestlandsfylka. Her finn de informasjon om bokbåttenesta, rutetider, og kulturprogram. Bilete viser glimt frå bokbåten i drift og frå livet om bord. Nettstaden inneheld også ei kartteneste der ein kan følgje bokbåten frå stopp til stopp langs Vestlandskysten.

Direktelenkje til kulturprogrammet på bokbåten.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Anne Persdotter Flugstad og Fred Dalbakk

Multimedia og vedlegg

Bilete

Jada jada ja
Foto: privat

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Musikk
Trinn: 5 år - 7
Praktisk informasjon
Arena / rom
På bokbåten Epos
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune