Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
"Eventyrmuseet" på bokbåten Epos, nordturen H17 og...
Produksjonsliste
Program

"Eventyrmuseet" på bokbåten Epos, nordturen H17 og sørturen V18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Kulturprogram nordturen hausten 2017: 20. - 29. november.
Kulturprogram sørturen våren 2018: 7. - 16. mars.

Bli med inn i Eventyrlandet, der vi skal møte gamle og nye eventyr. Merethe fortel og dramatiserer, med sentrale rekvisittar frå kjende eventyr. Ho snakkar om kva eit eventyr er, og kva det inneheld

Aldersgruppe: frå 2 år, framsyninga vert tilpassa alderen til publikum. 

På www.bokbaten.no finn de felles nettstad for bokbåten i to av Vestlandsfylka. Her finn de informasjon om bokbåttenesta, rutetider, og kulturprogram. Bilete viser glimt frå bokbåten i drift og frå livet om bord. Nettstaden inneheld også ei kartteneste der ein kan følgje bokbåten frå stopp til stopp langs Vestlandskysten.

Direktelenkje til kulturprogrammet på bokbåten.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Merethe Gauden

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Merethe Gauden er ein røynd eventyrforteljar, som i ei årrekke har laga eigne framsyningar, der ho spelar alle rollene sjølv.

Multimedia og vedlegg

Bilete

Merethe Gauden
Foto: Kay Berg

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 2 år - 7
Praktisk informasjon
Arena / rom
På bokbåten Epos
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune