Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Building Instrument - H18
Produksjonsliste
Program

Building Instrument - H18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Building Instrument er ein Bergensbasert trio som blandar akustiske og elektroniske uttrykk i fargerike komposisjonar. Den musikalske reisa går gjerne frå catchy rytmar, via frie improviserte parti, til kjenslelada melodiar. Nokre tekstar er på moldenserdialekt, skrive av vokalist Mari Kvien Brunvoll. Som band dannar dei eit unikt uttrykk som høyres berre ut som nettopp Building Instrument. Her har dei utvida konseptet med ein animasjonskunstnar som improviserer med form og farge til musikken. Konserten kan stå som ei draumereise, - utan at utøvarane prøver å forklare kva den einskilde lyttar skal føle. Det er lov å gje seg hen til musikk og animasjon. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Mari Kvien Brunvoll (song,sampler, zither, perkusjon, kazoo )
  • Åsmund Weltzien (synth, elektronikk)
  • Øyvind Hegg-Lunde (trommer, perkusjon)
  • Simone Hooymans (animasjonskunst)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Building Instrument
Foto: Klara Sofie Ludvigsen
Building Instrument
Foto: Klara Sofie Ludvigsen

Video/Lyd

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Musikk
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
SPØRSMÅL OM KONSERTPLANEN
Turnélegger Hanne-Brit Iversen
Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga
Tlf. 489 95 639
E-post: Hanne-Brit.Iversen@hfk.no
SPØRSMÅL OM PROGRAMMET
Produsent: Wenche Gausdal
Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga
E.post: Wenche.Gausdal@hfk.no
Tlf.: 969 44 507
Programlengde
35
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Gymsal eller skulen sitt konsertlokale
Berehjelp
Fint om 6 elevar stiller som berehjelp
Oppriggingstid
50 min.
Nedriggingstid
40 min.
Merknad
Det er ønskjeleg med blending eller delvis blending
Lenker
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Mari Kvien Brunvoll (song,sampler, zither, perkusjon, kazoo )
  • Åsmund Weltzien (synth, elektronikk)
  • Øyvind Hegg-Lunde (trommer, perkusjon)
  • Simone Hooymans (animasjonskunst)