Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Papagøyene - v18
Produksjonsliste
Program

Papagøyene - v18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Papagøyene vart starta  av Asbjørn Sundal på førespurnad frå Bajazz, Bergen Jazzforum. Prosjektet er eit resultat av Asbjørn sin kjærleik til brasiliansk musikk/verdsmusikk. Han har ei lang karriere som perkusjonist og formidlar. Repertoaret er kjende, men omarrangerte barnesongar med brasilianske og karibiske rytmer. Musikken er full av energi, enkle melodiar, plystring og rare instrument.

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Papagøyene

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

 • Papagøyene
 • Asbjørn Sundal (song og perkusjon)
 • Erik Håkon Halvorsen (keyboards)
 • Torbjørn Hillersøy (bass og song)
 • Tor Bjarne Bjelland (trommer)

Multimedia og vedlegg

Bilete

papegøyelogo400.png
Foto: Asbjørn Sundal
Asbjørn Sundal
Foto: A. Sundal

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Musikk, Musikk
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: Papagøyene - v18
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
SPØRSMÅL OM KONSERTPLANEN
Turnélegger Hanne-Brit Iversen
Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga
Tlf. 55 23 99 60 / 92 24 16 57
E-post: Hanne-Brit.Iversen@hfk.no
SPØRSMÅL OM PROGRAMMET
Produsent: Wenche Gausdal
Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga
E.post: Wenche.Gausdal@hfk.no
Tlf.: 55 23 99 65 / +47 97 68 76 36
Programlengde
35 minutt
Maks publikumsantal
150
Berehjelp
Fint om 6 elevar frå 5. - 7. klasse stiller som berehjelp
Oppriggingstid
50 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
 • Asbjørn Sundal (song og perkusjon)
 • Erik Håkon Halvorsen (keyboards)
 • Torbjørn Hillersøy (bass og song)
 • Tor Bjarne Bjelland (trommer)