Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Edvard Grieg sin Peer Gynt - ei konsertframsyning ...
Produksjonsliste
Program

Edvard Grieg sin Peer Gynt - ei konsertframsyning (arbeidstittel) V18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Troldhaugen Ensemble har under utarbeiding ei konsertframsyning bygd på Henrik Ibsen sitt skodespel Peer Gynt, med musikk av Edvard Grieg.

I samarbeid med regissør vil ensemblet utarbeide ei konsertframsyning og invitere til Troldsalen, der elevane får eit inspirerande møte med Ibsen og Grieg, med tekstformidling og musikk på profesjonelt nivå.

Stikkord for konsertutviklinga er «unge utøvarar, møte mellom ulike kunstformer, hybridisering og ei leikande tilnærming til relevans og sjangerproblematikk». Dei vil skape moderne inngangar til eit norsk litteratur- og musikkunivers som har erobra verda.

Ensemblet vil improvisere fram ei ny oppsetting innanfor teksten i Peer Gynt, i forkorta form. Dette inneber å redigere musikken og flette han inn i framsyninga på ein tett og integrert måte.

Konsertframsyninga er tidleg i produksjonsfasen, og innhald kan bli noko annleis. Det kan i tillegg bli utarbeidd ein turnéversjon av framsyninga, som i så tilfelle alternativt kan bli halden i lokale kulturhus. Oppdatert omtale fylgjer seinare i produksjonsprosessen.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Edvard Grieg museum Troldhaugen - Kode.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Troldhaugen Ensemble:

Christian Hundnes Grøvlen -  piano. Ein av Noreg sine unge og særs lovande pianistar. Går i Solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Jonas Nielsen – komposisjon, vokal og tangentimprovisasjon. Har ei allsidig musikalsk karriere, turnerte m. a. med gruppa Kakkmaddafakka i 9 år i store delar av verda.

Torkjell Børsheim – norsk folkedansar frå dansekompaniet Frikar. Har opptredd i fleire roller både som skodespelar og dansar i ulike oppsettingar.


Medverkande

  • Edvard Grieg museum Troldhaugen - Kode.
  • Troldhaugen Ensemble

Multimedia og vedlegg

Bilete

Troldsalen.
Foto: Dag Fosse
Troldhaugen.
Foto: Dag Fosse

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Musikk
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Arnulf Henriksen, tlf. 55 23 99 81
Programlengde
Er under planlegging.
Maks publikumsantal
190
Arena / rom
Troldsalen, Edvard Grieg museum, Troldhaugen i Bergen.
Merknad
Hordaland fylkeskommune dekkjer reiseutgifter til og frå Troldhaugen. Sjå vedlegg.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Troldhaugen Ensemble