Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Tracing -Vi tegner og trykker portrett av medeleve...
Produksjonsliste
Program

Tracing -Vi tegner og trykker portrett av medelever som blir klassebok og utstilling! - H18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Tracing er ei todelt produksjon. - Først jobbar Foreningen Trykkeriet med elevane i klasserommet, deretter kjem elevane til Trykkeriet, der sjølve produksjonen går føre seg.

Prosjektet startar i klasserommet, der elevene vert delt i grupper på to. Dei byter på å halde ei pleksiplate opp framfor andletet. - Den som ikkje held plata, teikner portrett av den andre. Elevene risser deretter inn i pleksiplatane.

Seinare kjem elevane til Trykkeriet, der platane vert trykt i samarbeid med profesjonelle trykkarar. Kvar elev trykker to trykk, det eine blir brukt i ei klassebok og det andre blir stilt ut på Trykkeriet Visningsrom saman med alle de andre trykka. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Foreningen Trykkeriet

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Trykkeriet – Senter for Samtidsgrafikk starta opp i september 2010. Målsetjinga til Trykkeriet er å styrke samtidsgrafikken og gje hjelp, jobbmoglegheiter og vegleding for kunstnarar. Senteret arrangerer ulike formar for kurs, artist talks og utstillingar. Trykkeriet blir drive av Asbjørn Hollerud og Daniel Persson.
Les meir om Foreningen Trykkeriet på deira heimeside.


Medverkande

  • Foreningen Trykkeriet
  • Asbjørn Hollerud
  • Dino Dikic
  • Hedvig Thorkildsen

Multimedia og vedlegg

Bilete

Tracing1
Foto: Foreningen Trykkeriet
Tracing2
Foto: Foreningen Trykkeriet
Tracing3
Foto: Foreningen Trykkeriet

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst
Trinn: 8 - 10
Turnéplan: Tracing - H18
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Kontaktperson utøvar
Programlengde
Verkstad på skulen: En dobbeltime. Trykkeribesøk: 3 timar.
Maks publikumsantal
28
Arena / rom
Innleiande verkstad i klasserom på skulen. Trykkeribesøket i Foreningen Trykkeriet sin verkstad, Fjøsangerveien i Bergen.
Oppriggingstid
15 min.
Merknad
Skulen får utlevert naudsynt verktøy og materiale til verkstaden og vidare førearbeid. Transport: Hordaland fylkeskommune dekkjer ev. reiseutgifter til og frå Foreningen Trykkeriet. Sjå vedlegg.
Lenker
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Asbjørn Hollerud
  • Dino Dikic
  • Hedvig Thorkildsen