Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Filmtalenter
Produksjonsliste
Program

Filmtalenter

Målsettinga med Filmtalenter er å la elevane lære og erfare det grunnleggande innan filmproduksjon på ein praktisk måte. Gjennom filmkurset får dei stimulert og utvikla evner som kommunikasjon, samarbeid, språk og kreativitet, og evne til å fortelje si eiga historie.

Dette kurset gir elevane på ein engasjerande og aktiviserande måte eit innblikk i korleis ein film vert til. Etter end skuledag vil elevane ha vore borti:

- Korleis førebuinga fungerer
- Bruk av kamera for å fortelje historier med levande bilete
- Bruk av ulike vinklar og utsnitt som verkemiddel
- Ulike roller innan filmproduksjon; Kva gjer regissøren, fotografen og skodespelaren?
- Korleis ein organiserer ein opptakssituasjon

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Olaug Spissøy Kyvik & Skjalg Molvær

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Olaug Spissøy Kyvik har filmutdanninga si frå Noroff Instituttet i Bergen og frå Prague Film School i Tsjekkia. Sidan ho vert uteksaminert har Olaug jobba som filmskapar, filmfotograf, regissør, klippar og manusforfattar. Fleire av filmane og dokumentarfilmseriane hennar har vert vist på NRK, TV2 og norske og utanlandske filmfestivalar.

Skjalg Molvær har allsidig filmerfaring både som produsent, klippar, regisør og fotograf. Han er utdanna ved Cleveland State University i USA og har jobbe med alt frå reklame til spelefilm. 


Medverkande

  • Olaug Spissøy Kyvik & Skjalg Molvær
  • Olaug Spissøy Kyvik
  • Skjalg Molvær

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Film
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Guro Strand - 55 23 92 10
Kontaktperson utøvar
Programlengde
Ein skuledag
Maks publikumsantal
25
Arena / rom
Klasserom og ulike rom elevane kan filme i
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
15 min.
Må blendast
Ja
Merknad
Utøvarane treng eit klasserom med moglegheit til å vise film frå projektor på eit lerret/whiteboard og full blending.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Olaug Spissøy Kyvik
  • Skjalg Molvær