Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Kortfilmane "Money back, please" og "Small talk" -...
Produksjonsliste
Program

Kortfilmane "Money back, please" og "Small talk" - H17

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Filmregissør Even Hafnor viser to av sine prislønte kortfilmar for elevane og samtalar rundt viktig tematikk.

Money back, please er ein kortfilm som utfordrar fordommar. Ei lita jente har moglegvis stole ei lue, og vektarane på kjøpesenteret går til aksjon. Det vert ei vanskeleg situasjon for alle involverte, med ein god del ufrivillig humor undervegs. Løysninga er både overraskande og utfordrande. Filmen varar i 12 minutt. 

Regissøren fortel om korleis og kvifor han har laga denne filmen. Kva verkemiddel har han nytta, og kva er effekten av desse? Even fortel òg om dei etiske dilemma, til dømes kva problemstillingar filming med skjult kamera fører med seg. I tillegg diskuterer elevane vala karakterane i filmen tek. Mange av oss har vore vitne til mobbing og overgrep i det offentlege rom. Kva gjer ein i slike situasjonar? 

I filmen Small talk får me møte familien Dvergsnes i ein komedie som portretterer kor ubehageleg norske familieselskap kan vere. Handlinga er sentrert rundt sjukdommen og bortgangen til familiens eldste, og fokuset i filmen er på korleis familien handterer situasjonen. Filmen baserer seg ikkje på eit manus og har heller ingen skrivne replikkar. Skodespelarane er vanlege personar utan skodespelarerfaring som improviserer og nyttar eigne ord. Filmen varar i 20 minutt.

Even greiar ut om dei filmatiske grepa som er gjort, samt utfordringar ved å regissere sine eigne foreldre som har roller i filmen. Til slutt vert det ein diskusjon om korleis ein opplever å vere i norske familieselskap. Kan me vere oss sjølv når me er med familien? Kva er det som gjer at me oppfører oss som vi gjer i ein slik setting?  

Lærarrettleiing

Målet med dette besøket er å gi en filmopplevelse som overrasker og utfordrer elevene. Som seere blir vi usikre på om det vi ser er fiksjon eller virkelighet. Filmen er observerende og det brukes skjult kamera. Kunne dette skjedd i virkeligheten? Filmen setter fokus på våre egen fordommer og vi håper at filmen vil skape gode diskusjoner i klasserommet.

Forslag til forarbeid:
Benytt gjerne denne anledningen til å jobbe med film og sammensatte tekster som tema.

 • Snakk om de ulike sjangere vi finner innenfor film. Hva er fiksjonsfilm? Hva er dokumentarfilm? Hva er reality? Hva er fellestrekk og hva er forskjellene mellom disse sjangrene? Kjenner dere til ulike filmer eller serier innenfor disse sjangrene?
 • Gjør gjerne research på regissør Even Hafnor som kommer på besøk. Forberede spørsmål rundt det å velge utdanning eller å jobbe med film. Even svarer gjerne på alt dere måtte lure på!


Forslag til etterarbeid, diskusjonspunkter:
I filmen blir ei lita romjente anklaget for å ha stjålet en lue. Jenta stoppes av en vekter og det ender med et ganske ubehagelig opptrinn inne på kjøpesenteret.

 • Hva synes du om hvordan vekteren håndterte situasjonen? Hvordan ville du gått frem hvis du var vekteren?  Hvordan synes du butikkdamen håndterte situasjonen?
 • Diskuter i klassen hvordan man kan gripe inn hvis man ser en situasjon utspille seg som man mener er feil.
 • På hvilken måte er jenta i filmen annerledes enn jenter på hennes egen alder?
 • Hva betyr det å falle utenfor samfunnet? Hvilke grupper i samfunnet vårt gjelder dette i dag?
 • Har dere sett eller opplevd eksempler hvor enkeltpersoner eller grupper ikke får delta og oppholde seg hvor de vil i samfunnet/offentligheten? Fortell i klassen.
 • Hva betyr ordet «fordommer»? Diskuter i klassen – hvor får vi fordommer fra?
 • Hvor går grensen mellom fordommer,  rasisme og kristisk sans?
 • Hvilke følelser ga filmen deg underveis? Var det noe tidspunkt underveis hvor du opplevde at følelsene snudde, et vendepunkt i filmen?
 • Hva slags effekt har det observerende og skjulte kameraet for filmen? Kunne denne historien vært fortalt på en annen måte?
 • Tenker dere at filmen er realistisk – kunne dette skjedd ved et kjøpesenter nær deg?
 • Skriv videre på fortellingen – hva tror du skjer videre med jenta og mora hennes?


Forankring i lærerplanen, kompetansemål etter 10. trinn:
Samfunnsfag  – elevene skal:
Gjøre greie for begrepene holdninger, fordommer og rasisme.
Vurdere hvordan holdninger kan bli påvikret, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme
Gi eksempler på og diskutere kulturelle variasjoner og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn


Norsk – elevene skal:
Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.

Kunst og håndverk –  elevene skal:
Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i film, reklame…osv.

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Regissør Even Hafnor

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Even Hafnor (f. 1985) har filmutdanning frå Australia. Han jobbar til dagleg som filmskapar og regissør og kjem frå Kristiansand, kor filmane er spelt inn. Begge filmane har vunne fleire internasjonale prisar. Hafnor er medlem av produksjonshuset Pravda og spelar i indiepopbandet “Dråpe”. Han fikk i 2013 Vest Agder fylkeskommunes kunstnarstipend - og i 2015 Kristiansand kommunes kunstnarstipend.


Medverkande

 • Regissør Even Hafnor
 • Even Hafnor (Regissør og klipper)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Money back please!
Foto: Cecilie Semec

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Film
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Guro Strand - 55 23 92 10
Kontaktperson utøvar
Even Hafnor - 95 93 87 15
Programlengde
90 minutter
Maks publikumsantal
60
Arena / rom
Auditorium eller anna visningsrom med blending og avspelingsmoglegheit for film
Maks antall fremføringer per dag
3
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
5 min.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
 • Even Hafnor (Regissør og klipper)