Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Computermusic4Kids - V18
Produksjonsliste
Program

Computermusic4Kids - V18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Computermusic4Kids er ein interaktiv elektronisk musikkinstallasjon for born og unge som inviterer til å utforske historia og lydane til klassiske spelmaskinar og konsollar utvikla i perioden 1972-1990. Installasjonens hovedfokus er lyden som kan produserast med spelmaskiner, og å gje elevane moglegheita til å lage musikk med den.

Spelmaskinane har gjennomgått ei kontinuerlig forandring sidan dei vert introdusera. Det kan virke som om videospela alltid har eksistert. Nesten alle huksar vår fyrste erfaring med videospelet. Viss me ser tilbake på historien til videospela, må me tilbake til begynnelsen av 70-talet. Videospel slik som Pong, Tetris og Space Invaders vert produsert for dei fyrste speleautomatane og er som alltid før like populære og har no blitt symbol på samtidskultur.

Grensesnittet består av eit kontrollbord med ein trackball og knappar tilkoblet det ein ser på skjermen. Ved bruk av trackballen vil eleven kunne finne vegen gjennom ei visuell tidslinje der historiens spelmaskinar er kronologisk kartlagt. Kvar av desse har sitt eiget sett med lyder som vil trigges i installasjonen når den tilhørende spelmaskina er valt frå tidslinja. 

Computermusic4kids er eit visuelt bibliotek som kan gje born og unge moglegheita til å få ei innsikt i ein relativt ung historie til dataspel som dei spelar i dag.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Marieke Verbiesen
  • Idé/ opplegg: Marieke Verbiesen

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Marieke Verbiesen jobbar som interaktiv audiovisuell artist og lager interaktive produksjonar basert på filmar og dataspel. Ho er frå Nederland med base i Bergen. Filminstallasjonane hennar har blitt vist på utstillingar, festivalar og galleri fleire stader i verda. 


Medverkande

  • Marieke Verbiesen
  • Marieke Verbiesen (marieke@marieke.nu )
  • Jacob Lysgaard

Multimedia og vedlegg

Bilete

Computermusic4Kids.jpg
Foto: Marieke Verbiesen
Computermusic4Kids.jpg
Foto: Marieke Verbiesen
Computermusic4Kids.jpg
Foto: Marieke Verbiesen
Computermusic4Kids.jpg
Foto: Marieke Verbiesen
Computermusic4Kids.jpg
Foto: Marieke Verbiesen

Video/Lyd

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Guro Strand - 55 23 92 10
Kontaktperson utøvar
Marieke Verbiesen -  918 89 464
Programlengde
1 time
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Rom med moglegheit for blending og projektering på vegg eller skjerm
Maks antall fremføringer per dag
2
Berehjelp
1
Oppriggingstid
80 min.
Nedriggingstid
60 min.
Merknad
3x4 meter gulvplass
Lenker
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Medverkande
  • Marieke Verbiesen (marieke@marieke.nu )
  • Jacob Lysgaard