Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
TOMLANE OPP h18
Produksjonsliste
Program

TOMLANE OPP h18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

"Tomlane opp!” er ein konsert som både er leiken og musikalsk alvorleg. Musikarane skapar musikken i augneblinken, men dei spelar også musikk dei har komponert tidlegare. Med hjelp frå elevane får ord og tonar ny drakt. Dei tre musikarane som kjem på besøk er alle prisbelønna improvisatørar og kjend i norsk jazzliv som nokon av dei fremste jazzmusikarane her til lands. Tomlane opp for kreativitet på ståande fot!

Lærarrettleiing

Tomlane Opp !

Musikarane treng 2 bord - eit stort og eit lite, samt to stolar. Det er naudsynt med uttak for strøm og dersom det er mogeleg - blending av gymsal. Tilgang til garderobe.

NB! Dette er ein konsert for 1. til og med 7. klassetrinn. Det er ønskjeleg at skolen syter for å blande trinna når det er to eller tre konsertar på skulen

NB! plassering for musikarane langs ribbevegg!

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
 • Produsent: Wenche Gausdal
 • Idé/ opplegg:
  Musikerne i samarbeid med produsent Wenche Gausdal, Hordaland fylkeskommune.

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

 • Per Jørgensen (trompet/song/perkusjon)
 • Frank Jakobsen (trommer/perkusjon)
 • Stein Urheim (gitar/perkusjon)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Tomlane Opp.jpg
Foto: ukjend

Publikumskommentarar:

1

det var kul dere og di valdig morsomt
Skrive av moad (tjeldstøy skule, 5) - 9.11.2016 14:54
Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Musikk / Jazz/blues
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantal
160
Arena / rom
Gymsal - musikarane langs langvegg foran ribbevegg-elevane på stoler
Berehjelp
NB! 6 elevar, før og etter konserten
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
25 min.
Straum
Uttak for tilkobling i nærhet av ribbevegg
Merknad om publikumsplassering
Stoler i halvsirkel foran ribbevegg!!
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Produsent
Wenche Gausdal
Medverkande
 • Per Jørgensen (trompet/song/perkusjon)
 • Frank Jakobsen (trommer/perkusjon)
 • Stein Urheim (gitar/perkusjon)