Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Bach goes Hip Hop - V18
Produksjonsliste
Program

Bach goes Hip Hop - V18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Endeleg skal Werner få framføre musikk skriven av sin favorittkomponist, Johann Sebastian Bach. Musikken er komponert spesielt for Werner sitt elskede instrument, celloen!  I salen sit eit lydhørt publikum! Alt ligg til rette for ein flott klassisk konsert. Hadde det ikkje vore for David og Ole Petter... Dei har hovudet fylt av heilt andre ting!

Lærarrettleiing

Forarbeid til konserten

Det er fint om de kan øve inn/friske opp refrenget på Knutsen & Ludvigsen sin melodi "Eg ve te Bergen".

På høgre side, under "Vedlegg" finn de teksten, og under "Lenker" kan de høyre Knutsen & Ludvigsen sin versjon.

Vi ber om at de blandar klassane. Anten ved å sende 1., 3., 5. og 7. klasse til ein konsert og 2., 4. og 6. til neste, eller at de delar opp i A- og B-klassar.

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
 • Produsent: Wenche Gausdal
 • Idé/ opplegg: Utøvarane i samarbeid med produsent.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Werner Bryn (cello) jobbar som frilans musikar og dirigent i Bergensområdet, og han underviser i Kulturskulen. Han har Master i utøvande musikk frå Griegakademiet, i tillegg til allmennlærarutdanning frå Høgskolen i Bergen.

David Bryn, Werner sin lillebror, er profesjonell dansar med base i Bergen. Han har i fleire år heldt på med utøvande hip hop/breaking/akrobatisk dans, ofte med fokus på det humoristiske i formidlinga. David er mykje nytta som danseinstruktør.                           Saman med Ole Petter Knarvik starta David danseduoen Funky2 , og dei kom til semifinalen i Norske Talenter (2014). Ole Petter var med på å starte Absence Crew for 15 år sidan. Som dansar i Absence  har han vunne NM i breaking og vore finalist i Dansefeber og Norske Talenter. 


Medverkande

 • Werner Bryn (Cello), ,
 • David Bryn (Dans, beatboxing)
 • Ole Petter Knarvik (Dans)
 • Christoffer Cardoso (vikar for Ole Petter, 5. - 16. mars) (Dans)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Bach goes hip hop.jpg

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Musikk, Scenekunst / Dans
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
SPØRSMÅL OM KONSERTPLANEN
Turnélegger Hanne-Brit Iversen
Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga
Tlf. 55 23 99 66
E-post: Hanne-Brit.Iversen@hfk.no
SPØRSMÅL OM PROGRAMMET
Produsent Wenche Gausdal
Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga
E-post: Wenche.Gausdal@hfk.no
Tlf.: 55 23 99 60 / 97 68 76 36
Kontaktperson utøvar
Werner Bryn, ,
Programlengde
35 minutt
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Gymsal eller liknande
Berehjelp
Fint om 4-6 elevar stiller som berehjelp
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
20 min.
Merknad om publikumsplassering
Utøvarane står på kortveggen med publikum i vifteform på matter, benker, stolar. NB! Avstand mellom kortvegg og publikum er 6 meter.
Scenedjupne i meter
6
Lenker
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Produsent
Wenche Gausdal
Medverkande
 • Werner Bryn (Cello)
 • David Bryn (Dans, beatboxing)
 • Ole Petter Knarvik (Dans)
 • Christoffer Cardoso (vikar for Ole Petter, 5. - 16. mars) (Dans)