Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
I Kurt Weill si verd - H17
Produksjonsliste
Program

I Kurt Weill si verd - H17

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Ei konsertforestilling basert på Kurt Weill sin musikk, frå perioden han budde i Berlin, via Frankrike og seinare i USA. Han var ein tysk komponist fødd inn i ein jødisk familie. Han var blant dei første som lukkast med å kombinere jazz og klassiske stilelement. Ha sa sjølv i eit intervju i New York: "... my whole musical background is very closely related to American Jazz. That's why the Nazis attacked me so." 

Historia om Kurt Weill fortel òg eit viktig kapittel i historia om Europa før og etter 2. verdskrigen.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Produsent: Wenche Gausdal
  • Idé/ opplegg: Musikarane i samarbeid med produsent

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Marianne Juvik Sæbø (song) har utdanning frå Griegakademiet og Royal Academy of music i London. Ho arbeider freelans som songar og songpedag og driv Musikalhuset, kor barn og ungdom i alderen 12-19 får undervisning i song, dans og drama.

Elisabeth Vannebo (tuba) har òg utdanninga si frå Griegakademiet. Ho er ein allsidig musikar og komponist, og ho har vore med på eit utal konsertar og teaterframsyningar.

Vidar Eldholm (piano/synth) er ein erfaren pianist, arrangør og akkompagnatør. Han har tidlegare vore kulturkoordinator for Sjømannskyrkja i New York.


Medverkande

  • Marianne Juvik Sæbø (Song)
  • Elisabeth Vannebo (Tuba)
  • Vidar Eldholm (Keyboard)

Elevorientering

Retningslinjer for Underholdnings- og danseorkestre i Norge - utgitt av det tyske kulturdepartement i 1942

1) Musikkstykker i foxtrotrytme (såkalt swing) må ikke overstige 20 prosent av repertoarene for underholdnings- og danseokestre.

2) I et såkalt jazzreportoar skal man fortrinnsvis holde seg til komposisjoner i dur og tekster som gir uttrykk for livsglede, ikke jødisk-dystre tekster.

3) Med hensyn til tempo skal man fortrinnsvis holde seg til livlige komposisjoner, ikke langsomme (såkalt blues); likevel må tempoet ikke overstige en viss grad av allegro i overensstemmelse med arisk sans for disiplin og måtehold. Under ingen omstendigheter kan man tolerere negroide - utskeielser i tempo (såkalt hot jazz) eller i solo- opptredener (såkalte breaks).

4) Såkalte jazzkomposisjoner kan inneholde maksimalt 10 prosent synkoperinger, resten må bestå av en naturlig legatobevegelse som er blottet for de hysteriske rytmiske omslagene som kjennetegner barbariske rasers musikk og som kaller på mørke instinkter som er fremmede for germanske rase (såkalte riffs).

5) Det er strengt forbudt å bruke instrumenter som er fremmed for tysk ånd (som cowbells, flexaton, pensler osv.) samt alle sordiner som omdanner blåse- og messinginstrumentenes edle lyder til jødisk-frimureriske ul (såkalt wah, wah, hat, o.l).

6) Det er også forbudt med trommesoloer som lengere enn en halv takt i fire fjerdedels rytme.(unntatt i stiliserte militærmarsjer)

7) I såkalte jazzkomposisjoner må kontrabass utelukkende spilles med bue.

8) Det er forbudt å klimpre på strengene, ettersom dette er skadelig for instrumentet og uheldig for arisk musikkfølelse. hvis en s.k. pizzicato effekt er absolutt nødvendig for komposisjonens særpreg, må man omhyggelig sørge for at strengen ikke får slå mot sordinen, noe som fra nå av er forbudt!

9) Musikerene forbys likeledes vokalistimprovisasoner (såkalt scat).

10) Alle underholdnings- og danseorkestre bør innskrenke bruken av saksofoner av alle slag og erstatte disse med cello, bratsj, eller eventuelt et annet passende folkeinstrument.

Multimedia og vedlegg

Bilete

Kurt Weill
Foto: dpa
I Kurt Weill si verd - trioen.jpg

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Musikk
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
SPØRSMÅL OM KONSERTPLANEN
Turnéleggjar Hanne-Brit Iversen
Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga
Tlf. 55 23 99 60 / 92 24 16 57Hanne-Brit.Iversen@hfk.noSPØRSMÅL OM PROGRAMMET
Produsent Wenche Gausdal
Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga
Tlf.: 55 23 99 60 / 97 68 76 36      Wenche.Gausdal@hfk.no
Programlengde
35 minutt
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Gymsal, aula, eller liknande
Maks antall fremføringer per dag
3
Berehjelp
Fint om 4-6 elevar stiller som berehjelp
Oppriggingstid
50 min.
Nedriggingstid
20 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Produsent
Wenche Gausdal
Medverkande
  • Marianne Juvik Sæbø (Song)
  • Elisabeth Vannebo (Tuba)
  • Vidar Eldholm (Keyboard)