Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Ei reise gjennom filmhistoria -V19
Produksjonsliste
Program

Ei reise gjennom filmhistoria -V19

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Ingvill og Anna inviterer til leiken utforsking av animasjon. Dei brukar tilgjengelege appar på Ipad og lar elevane få innblikk i moglege bruksmåtar av mediet. 

Første del (miniforedrag):

Dagen startar med at elevane får eit raskt innblikk i filmhistoria. Utøvarane viser filmklipp og går gjennom dei viktigaste retningane og milestolpane. Dei kjem til å ha hovudvekt på animasjon, men vil også vise nokre klipp frå realfilmar. Prinsippa bak all film er dei same; nemlig bilde som er spelte av etter kvarandre.

Til slutt vil dei vise korleis ein i dag bruker animasjon i film til å skape spesialeffektar.

Andre del (praksis):

Klassen vert delt inn i fire grupper, og alle får i oppgåve å lage ein liten stumfilm. Ved hjelp av forskjellige animasjonsteknikkar skal kvar gruppe fortelje ei kort historie.

Når gruppene er ferdige med filmklippa, vert dei lagde inn i eit redigeringsprogram. Her vert det lagt på stumfilmeffektar som svart/kvit-bilete, tekstplakatar og stumfilmmusikk.

Dagen vert avslutta med filmvisning, der alle får sjå filmane sine samla i ein liten kortfilm. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Liv Laga animasjon og illustrasjon
  • Produsent: Liv Laga animasjon og illustrasjon
  • I samarbeid med: Liv Laga animasjon og illustrasjon

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Ingvill Kvinge og Anna Munck  er utdanna animatørar ved Høgskulen i Volda og er i dag busett i Bergen. Etter å ha jobba i ulike filmproduksjonsselskap har dei starta opp animasjonsføretaket Liv Laga Animasjon og Illustrasjon. Dei fokuserer i hovudsak på animasjonsverkstader for barn og unge. 

Liv Laga Animasjon og Illustrasjon har hatt fleire verkstader i regi av Den kulturelle bæremeisen, Barnas Kulturhus og kulturkontora i Bergen. Føremålet er å gje eit innsyn i animasjonsverda, å aktivisere, inspirere og bruke det som læringsmetode. Samstundes kan ein vere eit talerøyr for menneske i ulike situasjonar. Animasjon er eit spennande verktøy, ei non-verbal uttrykksform som kan vere abstrakt eller konkret. 


Medverkande

Multimedia og vedlegg

Bilete

Ei reise gjennom filmhistoria med vekt på animasjon
Foto: Liv Laga animasjon og illustrasjon

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Film
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnéansvarleg:Nina Dworak - 48 99 49 40
Fagansvarleg:  Charlotte Espeland - 48 99 56 06
Kontaktperson utøvar
Programlengde
240 min
Maks publikumsantal
25
Arena / rom
Klasserom med smartboard eller projektor og delvis blending + eit disponibelt grupperom
Workshop
Ja
Oppriggingstid
10 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Det er ynskjeleg at lærar er tilstades under heile opplegget.
Lenker
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune
Produsent
Liv Laga animasjon og illustrasjon
Medverkande
  • Anna Munck
  • Ingvill Kvinge